Design

‘Design is de creatie van een plan of een conventie voor een constructie of een object of een systeem.’
(https://en.wikipedia.org/wiki/Design)

 

Uitgangspunt voor elk van mijn ontwerpen is de analyse van de bestaande omstandigheden. Daarbij horen de observatie van de situatie en de dialoog met de opdrachtgever. Dit start een voor elke situatie eigen ontwerpproces, waarbij ik intuitie met esthetische, functionale, economische, ecologische en sociale aspecten tot een bouwbaar object combineer. Dit open en dynamisch proces impliceert communicatie, research, gedachte, modeleren, interactieve aanpassing en herontwerp, waarbij de behoeftes en wensen van de mensen altijd de basis vormen.

 

Model
Ontwerp voor Keuken, Molenschot

design 001

Ontwerp voor BMW in Berlijn, 2003

design 021

Ontwerp voor de ‘Europeese Centraalbank’ in Frankfurt a.M., 2003

design 061

Ontwerp voor ‘Blok 1’ in Nieuwegein, 2006